Uzm. Dr. Filiz Arabacı

Görev Aldığı Bölümler Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Torbalı Hastanesi

1984-1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi   (Lisans)
1993-1998 İzmir Atatürk EAH Enfeksiyon Hastalıkları AD. (Uzmanlık Eğitimi)

 • Ankara Trafik Hastanesi Acil Birimi 1991-1992 (Pratisyen Hekim)
 • İzmir Atatürk EAH Enfeksiyon Hastalıkları AD. 1993-1998 (Asistan Hekim)
 • Van Devlet Hastanesi 1998-2000 (Uzman Hekim)
 • Van Yüzüncü Yıl Ünv. Enfeksiyon Hastalıkl. AD.2001-2002 (Yrd. Doçent, Başhekim Yrd.)
 • Çanakkale Devlet Hastanesi 2003-2009 (Uz. Hekim, Kalite Temsilcisi)
 • Çorlu Devlet Hastanesi- Tekirdağ 2009-2012 (Uzman Hekim)
 • Özel Akademi Hastanesi- Kocaeli 2012-2014 (Laboratuvar Sorumlu Hekimi)
 • İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi 2014-2015 (Uzman Hekim)
 • Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi-İzmir 2018-2019 (Uzman Hekim)
 • YeniAda Akademi OSGB-Kuşadası/AYDIN 2019 (6ay) (İşyeri Hekimi)
 • Tınaztepe Torbalı Hastanesi 2020 - Halen

A. Yurtdışı Yayınlar

 • Çaksen H, Arabacı F, Abuhandan M, Tuncer O, Cesur Y. Cutaneous Anthrax in Eastern Turkey. Cutis vol.67, 488-492, 2001.
 • Şahin İ, Arabacı F, Şahin HA, İlhan M, Üstün Y, Mercan R, Eminov L. Does Hepatitis C Virus Infection Increase Hematochrit and Hemoglobin Levels in Hemodialysed Patients .    Journal of Clinical Nephrology; 60(6) : 401-404, 2003.
 • Yılmaz H, Arabacı F, Özdal N, Taş Z, Metin Ş, Orunç Ö. The prevalance of intestinal parasite infections among schoolchildren of Van province, Turkey. Tropical Doctor, 37(2): 123-4, 2007. 
 • Şahin HA, Şahin İ, Arabacı F. Sociodemographic factors in organophosphate poisonings: a prospective study; Hum Exp Toxicol 22: 349-353, 2003
 • Arabacı F, Oldacay M. Investigation of Mutant Hepatitis B Virus in Core Antibody Seropositive Cases of Blood Donor Population. J Med Sci, 8(3):316-320, 2008.
 • Arabacı F, Oldacay M, Berber D. Evaluation of ESBL positivity rates for Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains with the Sensititre ESBL Antimicrobic Susceptibility plates in a public hospital, Turkey. J Med Sci 2008 (yayına kabul edildi).

B. Yurtiçi Yayınlar

 • Er H, Kurultay N, Arabacı F. Yeni Makrolid Grubu Antibiyotiklerden Clarithromycin ve Azithromycin’in Bazı Gram Pozitif Bakterilere İn-vitro Etkisinin Araştırılması, İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi XXXII, 4, 1994.
 • Er H, Arabacı F, Coşkun A, Türker M. İzmir Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Kaynaklarının ve Hastane Personelinde Taşıyıcılık Oranlarının Araştırılması, İnfeksiyon Dergisi; 9(4):383-385, 1995.
 • Arabacı F. Retrospective study of 73 brucellosis cases from the Eastern region of Turkey. İnfeksiyon Dergisi; 16(3) : 127-131, 2002.
 • Arabacı F, Irmak H, Akdeniz H, Demiröz P. Kolestazla seyreden bir sarılık olgusu nedeniyle: Tifo hepatiti (olgu sunumu ve derleme). İnfeksiyon Dergisi; 17(1): 187-190, 2003.
 • Arabacı F, Şahin HA, Şahin İ, Kartal Ş. Kan vericilerde HBsAg, antiHCV, antiHIV, VDRL seropozitifliği. Klimik Dergisi; 16(1): 18-20, 2003.
 • Şahin İ, Arabacı F, Şahin HA, Üstün Y, Mercan R, Eminov L. Brusellozda Böbrek tutulumu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi; 12(1): 20-23, 2003.
 • Arabacı F, Deveci A, Evirgen Ö, Yıldız Ö. Van’da HBV ile infekte kişilerde anti-HDV pozitifliği. Viral Hepatit Dergisi; 9(1): 32-35, 2004.
 • Demirli H, Arabacı F. Van ilinde 6-12 yaş grubu çocuklarda bağırsak parazitlerinin araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi 28 (2): 106-109, 2004.
 • Arabacı F, Demirli H. Van’da 6-10 yaş grubu çocuklarda hepatit A ve B seroprevalansı. İnfeksiyon Dergisi; 19(4): 457-460, 2005.
 • Arabacı F, Oldacay M. Sağlık Çalışanlarının Burun Kültürlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnci ve Slime Pozitifliği. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (3): 165-168
 • KLİMİK (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği)
 • EKMUD (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği)
 • Kan Transfüzyonları Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • DAS (Dezenfeksiyon Sterilizasyon Antisepsi) Derneği
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın